top of page
Vyhledat

Temur Samkharadze první gruzinský mistr světa v silovém trojboji

Dnes pro Vás máme rozhovor s gruzínským powerlifterem Temurem Samkharadzem. Tento juniorský závodník už stihnul vyhrál 2x Mistrovství světa juniorů a letos byl druhý na MS OPEN!Jak jsi se poprvé dostal do powerliftingu a co tě k tomuto sportu přitáhlo? Dělal jsi před powerliftingem nějaký jiný sport?


Když jsem poprvé v roce 2019 začal chodit do posilovny, neměl jsem žádné zkušenosti s žádným sportem. Potkal jsem svého trenéra Lashu Saralidzeho, který mi řekl, že mám schopnost stát se powerlifterem.


Jaké jsou tvé osobní nejlepší výsledky v dřepu, bench pressu a mrtvém tahu? Jak dlouho ti trvalo dosáhnout těchto úspěchů?


Dřep - 403,5 kg, evropský rekord v OPEN kategorii.


Bench press - 225 kg.


Mrtvý tah - 385,5 kg, světový juniorský rekord.


Celkový součet - 1011 kg, evropský rekord v OPEN kategorii.


Dosažení těchto úspěchů mi trvalo 3 roky.


Máš nějaké konkrétní tréninkové metody, které ti pomohly dosáhnout takového velkého úspěchu v powerliftingu?


Dělám to, co mi říká můj trenér.Jaké jsou podmínky pro powerlifting v Gruzii?


Předtím než jsem začal, nebyl žádný gruzínský mistr světa v powerliftingu a tento sport nebyl v Gruzii příliš populární. Ale poté, co jsem se stal mistrem světa a Evropy, začal se o tento sport projevovat větší zájem a powerlifting se stal v Gruzii populárnějším. Díky tomu se podmínky pro powerlifting stále zlepšují a získávají na kvalitě každý den.


Co děláš ve svém osobním životě? Studuješ, pracuješ, nebo je powerlifting tvou prací?


Mou prací je powerlifting.


Jak jsi se cítil, když jsi poprvé vyhrál Mistrovství Evropy juniorů a poté Mistrovství Světa juniorů? Co to pro tebe znamenalo?


Byl jsem velmi šťastný, protože se mi odměnila má tvrdá práce. Byl jsem také hrdý, protože moje rodina byla velmi šťastná.


Jaká byla tvá nejtěžší soutěž nebo okamžik ve tvé kariéře powerliftingu a jak jsi to překonal?


Nejtěžší soutěží bylo mé první Mistrovství Světa juniorů v roce 2021, když jsem měl měsíc před soutěží Covid-19, ale i přesto jsem dokázal vyhrát.


V současné době vládne kategorii nad 120 kg Jesus Olivares. Letos na Mistrovství Světa na Maltě jsi skončil druhý za ním. Je to on a touha ho porazit, co tě žene vpřed?


Mám velký respekt k Jesusu Olivaresovi, je to velmi dobrý sportovec a motivuje mě k tomu, abych byl lepší.

Jaké jsou tvé budoucí cíle v powerliftingu? Máš nějakou konkrétní soutěž nebo úspěch, kterého chceš dosáhnout?


Mým cílem je být číslo 1 v powerliftingu a chci, aby se powerlifting stal součástí Olympijských her, kde budu moci získat zlatou medaili.


Před tebou je Mistrovství Světa juniorů v Kluži, Rumunsku. Jak se vyrovnáváš s tlakem a očekáváními, která na tebe kladou?


Snažím se soustředit na své výsledky a vyhnout se rušivým vlivům.


Co ti powerlifting přinesl kromě sportovních úspěchů? Jaký máš vztah k tomuto sportu?


Powerlifting změnil můj životní styl a stal se populárnějším. Také mi pomohl se finančně ustálit.


Máš nějaké oblíbené rituály nebo zvyky, které dodržuješ před soutěžemi?


Snažím se zůstat klidný a modlit se před soutěžemi.


Jakou bys dal začínajícím powerlifterům, kteří chtějí postupovat na nejvyšší úroveň radu?


Nikdy to nevzdávej a nezapomeň, proč jsi začal.

 

Anglická verze

 

How did you first get into powerlifting and what attracted you to the sport? Did you do any other sport before powerlifting?


When i first went to the gym in 2019 i did not have any experience in any sport and i met my trainer Lasha Saralidze who told me that i had an ability to become a powerlifter.


What is your personal best in the squat, bench press and deadlift? How long did it take you to achieve these feats?


Squat - 403,5 kg european open record.

Bench press - 225 kg.

Deadlift - 385.5 kg world junior record.

Total - 1011 kg european open record.

It took me 3 years to achieve these feats.


Do you have any specific training methods that help you achieve such great success in powerlifting?


I do what my trainer tells me to do.


What are the conditions for powerlifting in Georgia?


Until me there was not any Georgian world champion in powerlifting and this sport was not popular in Georgia but after i became world and european champion more people got interested and powerlifting became more popular in Georgia because of this conditions for powerlifting improve and get better every day.


What do you do in your personal life? Do you study, work or is powerlifting your job?


My job is powerlifting.


How did you feel when you won the European Junior Championship and the World Junior Championship for the first time? What did it mean to you?


I was very happy because my hard work paid off and i was very proud because my family members were very happy.


What was your most difficult competition or moment in your powerlifting career and how did you overcome it?


The most difficult competition was my first world junior championship in 2021 when 1 month before the tournament i got Covid 19 but i still won it.


Jesus Olivares currently reigns in the over 120 kg category, this year at the World Championships in Malta you took second place behind him. Is it him and the desire to beat him that drives you forward?


I have a big respect for Jesus Olivares, he is a very good sportsman and he motivates me to get better.


What are your future goals in powerlifting? Do you have a specific competition or achievement that you want to achieve?


My goal is to be number 1 in powerlifting and i want powerlifting to participate in Olympic Games where i will be able to become an Olympic champion.


You have the World Junior Championships in Cluj, Romania ahead of you, how are you coping with the pressure and expectations placed on you?


I am trying to focus on my results and stay away from distractions.


What has powerlifting brought to you apart from sporting achievements? What's your relationship with this sport?


Powerlifting changed my lifestyle and became more popular, it also helped me to become more financially stable.


Do you have any favorite rituals or habits that you follow before competitions?


i try to stay calm and pray before competitions.


What advice would you give to beginning powerlifters who want to work their way up to the top level?


Never give up and never forget why you started.

79 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page