top of page
Vyhledat
  • JM

Natalie Richards - tvrdá práce, nebo talent?

Další týden, další rozhovor. Tentokrát jsme si pro vás připravili něco trochu jiného a to rozhovor s jednou z neúspěšnějších závodnic IPF, Natalii Richards.


Natalie závodí v kategorii ženy -57 kg již od roku 2019. Teprve tento rok se podívala na její první mezinárodní závody (RAW Mistrovství světa na Maltě 2023). I přestože se jednalo o její první mezinárodní závody, podařilo se jí získat první místo jak v kategorii, tak v absolutním pořadí. Natalie se tak stala se světovým rekordem na total (512.5 kg) absolutní mistryní světa RAW.


I přestože byl rozhovor s Natalii realizován v angličtině, připravili jsme si pro vás jak verzi anglickou, tak verzi českou. Vše k dispozici níže!Who or what is your biggest motivation when it comes to powerlifting?


Megan Scanlon was the first athlete I really started following when I got into powerlifting. She was/still is such a big role model for me, she is so strong on and off the platform and I love her mentality and her strength inside and out.


The World Championships in Malta were your first international competitions and you immediately managed to dominate both the category and the overall standings. How do you feel about this success?


It feels slightly unreal still, haha. I came in knowing that I needed to execute to the best of my abilities to be able to place well. I wasn’t thinking about the overall standings and just wanted to place high in the 57kg class. Now that it’s over and I can look back at it, I am proud of myself and my team. I remember a few years ago I didn’t even think I could get to world’s and now winning, it literally feels like a dream come true. I am proud and excited for the next competition. I still think I have a lot to prove in this sport, especially at Sheffield, but I am so excited to continue to improve.


Can you describe your training plan? How many times per week do you train? Do you do SBD days? Do you have primary / secondary days?


I currently train 5 times a week; 3 squat days, 4 bench days, and 2 deadlift days. I have 1 SBD day on my Day 5. Usually my heavy squat and deadlift days are separate, to best handle fatigue. I do variations of lifts, ie Larsen bench press, Tempo bench press, Highbar squats, etc. Steve from PRs Performance is my coach and mastermind behind my training; he has me doing a fair mix of main lifts and accessory work.


How important is diet to you? Do you use supplements and vitamins?


Diet is important and a key I think I underutilized in my early powerlifting days. I don’t supplement my diet with anything (with the occasional protein powder), as I try to balance macros and micros with a high protein high carb diet, with fruits/veggies.


How do you get to the competition weight? Do you use water-cut or another method?


I try to diet down, and then I will gut cut the rest. I track my macros mostly year round so I don’t get too heavy or too light.What would you like to achieve in powerlifting? This year it was announced that the 2025 World Games will include a RAW powerlifting triathlon. Is that another challenge for you?


At the end of the day I want to push past any limits or ceilings, especially in the 57kg class. I want to continue to show that strength has no limits and reach my full potential. I would love to try to get into the World Games, though I know that is a super competitive spot to get to. A lot of strong women will be going for the spot, so I have my work cut out for me but will be putting my name in the hat for the spot. I think this will continue to open the door for powerlifting and hopefully grow the sport.


What is your mental preparation for competition day?


I have adjusted my mentality coming into competitions, and make sure I envision getting every lift before I step on the platform, so while I’m out there I can focus on just lifting and not thinking about anything else or any cues - I just try to get hype and lift. I used to psych myself out too much, and now I go in more confident knowing that I have a game plan and should go in to just execute.


Do you have a special motivation or inspiration that supports you in your training and competitions?


Sometimes I can be overly critical of myself, haha, so it’s a good thing that continuously drives me in this sport and motivates me to be my best. I am lucky enough to have such a strong team behind me - my coach Steve, my parents, my partner, my friends, my colleagues, my gym. I feel the endless support from them, so it’s not a matter of whether or not I’m motivated because I know I can do anything with my team behind me.


What advice would you give to aspiring lifters who want to pursue powerlifting? What advice would you give them for success in the sport?


For anyone coming onto the scene, have fun and don’t put limits on yourself! Rome wasn’t built in a day, and neither is strength. If you keep building and putting your best foot forward, you will be able to reach your goals no matter how long it takes. Truly falling in love with the sport and journey has been one of the best things to ever happen to me, and I hope you do as well!
Kdo nebo co je pro tebe největší motivací, pokud jde o powerlifting?


Megan Scanlon byla první závodnicí, kterou jsem začala sledovat, když jsem se dostala k powerliftingu. Byla/stále je pro mě velkým vzorem, je tak silná na plošině i mimo ni a miluji její mentalitu a její sílu uvnitř i navenek.


Mistrovství světa na Maltě bylo tvým prvním mezinárodním závodem a hned se ti podařilo ovládnout kategorii i celkové pořadí. Jaký máš z tohoto úspěchu pocit?


Pořád je to trochu neskutečný pocit, haha. Přijela jsem s vědomím, že musím podat co nejlepší výkon, abych se mohla dobře umístit. Na celkové pořadí jsem nemyslela a chtěla jsem se jen umístit vysoko v kategorii do 57 kg. Teď, když už je to za mnou a mohu se na to podívat zpětně, jsem na sebe i na svůj tým pyšná. Vzpomínám si, že před několika lety jsem si ani nemyslela, že bych se mohla dostat na světovou soutěž, a teď vyhrát, to je doslova jako splněný sen. Jsem hrdá a těším se na další soutěž. Myslím, že v tomto sportu mám stále co dokazovat, zejména v Sheffieldu, ale těším se, že se budu dál zlepšovat.


Můžeš nám popsat svůj tréninkový plán? Kolikrát týdně trénuješ? Děláš SBD dny? Máš primární / sekundární dny?


V současné době trénuji 5krát týdně; 3 dny dřep, 4 dny bench a 2 dny mrtvý tah. V pátém dni mám 1 SBD den. Obvykle mám těžké dny dřepu a mrtvého tahu oddělené, abych co nejlépe zvládla únavu. Dělám různé variace základních cviků, tedy Larsen bench press, Tempo bench press, Highbar dřepy atd. Steve z PRs Performance je můj trenér a hlavní mozek mého tréninku; nechává mě dělat poctivý mix hlavních cviků a práce s doplňky.


Jak důležitá je pro tebe strava? Užíváš doplňky stravy a vitamíny?


Strava je důležitá a myslím, že je to klíč, který jsem ve svých powerlifterských začátcích nezohledňovala dostatečně. Svou stravu ničím nedoplňuji (s výjimkou občasného proteinu), protože se snažím vyvážit makra a mikra stravou s vysokým obsahem bílkovin a sacharidů, s ovocem/zeleninou.


Jak se dostáváš na soutěžní váhu? Odvodňuješ nebo jinou metodu?


Snažím se držet dietu a pak zbytek odříznout na “gut cut”. Makra sleduji většinou celoročně, abych nebyl příliš těžký nebo příliš lehký.


Čeho bys chtěla v powerliftingu dosáhnout? Letos bylo oznámeno, že součástí Světových her 2025 bude RAW powerliftingový trojboj. Je to pro tebe další výzva?


Nakonec chci překonat všechny "limity a stropy", zejména v kategorii do 57 kg. Chci i nadále ukazovat, že síla nemá hranice, a dosáhnout svého plného potenciálu. Ráda bych se pokusila dostat na Světové hry, i když vím, že je to velmi konkurenční místo. O toto místo se bude ucházet spousta silných žen, takže mám co dělat, abych se tam dostala, ale budu se o to i tak ucházet. Myslím, že to nadále otevře dveře powerliftingu a doufám, že tento sport poroste.


Jaká je tvá psychická příprava na den soutěže?


Před soutěží jsem si upravila psychiku a snažím se představit si každý pokus, než vstoupím na platformu, abych se mohla soustředit jen na zvedání a nemyslela na nic jiného. Snažím se jen zvedat a zvedat. Dřív jsem se příliš psychicky zatěžovala a teď tam jdu sebevědoměji s vědomím, že mám herní plán a měla bych jít prostě jen vykonat.


Máš nějakou zvláštní motivaci nebo inspiraci, která tě podporuje při tréninku a soutěžích?


Někdy jsem k sobě až příliš kritická, haha, takže je dobré, že mě v tomto sportu neustále pohání a motivuje k tomu, abych byla co nejlepší. Mám to štěstí, že za mnou stojí tak silný tým - můj trenér Steve, rodiče, partner, přátelé, kolegové, posilovna. Cítím od nich nekonečnou podporu, takže nejde o to, jestli jsem nebo nejsem motivovaná, protože vím, že s týmem za zády dokážu cokoli.


Co bys poradila začínajícím lifterům, kteří se chtějí věnovat powerliftingu? Jakou radu bys jim dala pro úspěch v tomto sportu?


Pro všechny, kteří přicházejí na scénu, mějte se rádi a neklaďte si žádné limity! Řím nebyl postaven za den a stejně tak ani síla. Pokud budete neustále budovat a dávat do toho všechno, budete schopni dosáhnout svých cílů bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. Skutečně si zamilovat tento sport a cestu bylo jednou z nejlepších věcí, které mě kdy potkaly, a doufám, že vás to potká také!
176 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page