top of page
Vyhledat

Enahoro Asein - za 6 let tréninku se dostal na světový rekord v mrtvém tahu!

Ena je fenomén posledních let v kategorii do 83kg. Jeho mrtvé tahy zvedají diváky ze sedadel a dodává závodům potřebnou šťávu! Kdo je Enahoro Asein se dozvíte v rozhovoru níže.Ahoj Enahoro, mohl bys se představit našim čtenářům?

Ahoj. Jmenuji se Ena a v současné době držím světový rekord v mrtvém tahu v kategorii 83 kg. Když necvičím, většinu času trávím prací na svém doktorátu z chemie.


Co tě přivedlo k powerliftingu?

Do posilovny jsem začal chodit 1. ledna 2017, protože jsem byl jedním z těch lidí, kteří si na nový rok dali předsevzetí a chtěli zhubnout. Později toho roku jsem v posilovně viděl kluka, který dřepoval s velkou váhou (myslím, že 180 kg), a vypadalo to opravdu skvěle. Stal se mým prvním powerliftingovým trenérem a od té doby se powerliftingu věnuji.Soutěžíš od roku 2018 a za krátkou dobu sis dokázal zajistit místo na medailových příčkách na mistrovství světa. Čemu to připisuješ?

Věřím, že tou největší věcí, která mě tam dostala, byla důslednost. Jako dítě jsem nebyl atletický, takže jsem zpočátku neměl tušení, že bych mohl být jedním z nejlepších sportovců v tomto sportu, ale rád říkám, že "nikdy nevíš, dokud to nezkusíš". Prostě makám a dávám do toho vše.


Kterého úspěchu ve své kariéře si zatím nejvíce ceníš?

Řekl bych, že přátelé a lidé, které jsem poznal, jsou nejcennější součástí mé powerliftingové kariéry. Ano, rekordy a medaile jsou pěkné, ale tento sport mi dal příležitost setkat se s mnoha úžasnými lidmi.


Souboj na MS RAW 2023


Tvou nejsilnější disciplínou je mrtvý tah. Jak na něj trénuješ? Máš nějaké tipy pro zlepšení v této disciplíně?

V současné době mrtvý tah cvičím dvakrát týdně a nemyslím si, že pro něj dělám něco "speciálního". Lidé jsou různí a neexistuje žádný univerzální trik, který by byl užitečný pro každého. Je důležité najít to, co funguje pro každého jednotlivce a držet se toho. Mít dobrého trenéra je jedním z velmi užitečných způsobů, jak najít dobrý individuální plán.


Kolik jsi zvedl při svém prvním mrtvém tahu?

Nevím.


Mohl bys nám ukázat svůj tréninkový plán?

Bohužel vám nemohu ukázat celý svůj tréninkový plán, protože ten je důvěrný mezi mnou a mým trenérem. Nicméně trénuji 6x týdně (2x dřep, 4x bench press, 2x mrtvý tah).
Co bys chtěl v powerliftingu dosáhnout?

Chtěl bych být několikanásobným mistrem světa a mít pozitivní vliv na tento sport.


Věnuješ velkou pozornost stravě a doplňkům?

Ano. Většinu času sleduji své makroživiny a používám několik doplňků (kreatin, předtréninkovka, omega 3, ZMA).


Trénink mrtvého tahu ze 70kg na 350kg!


Kolik plánuješ zvednout na mistrovství Evropy?

Tolik, kolik budu potřebovat k vítězství.


Jak důležité je podle tebe rozcvičení před tréninkem?

To záleží. Osobně věnuji rozcvičce asi 10-15 minut a ten čas je pro mě důležitý.


Na soutěžích útočíš na vítězství při každém pokusu, až do posledního mrtvého tahu. Podaří se ti to i letos?

Vždycky chci, aby se to povedlo, ale neznám budoucnost, takže uvidíme! 

Anglická verze

 

Hello Enahoro, could you introduce yourself to our readers?

Hi. My name is Ena, and I currently hold the 83 kg deadlift world record. When I’m not lifting, most of my time is spent working on my PhD in chemistry.


What led you to powerlifting?

I started going to the gym and lifting on January 1, 2017, because I was one of the new year, new me people who wanted to lose weight. Later that year, I saw a guy at my gym squatting a lot of weight (I think 180 kg), and it looked really cool. He became my first powerlifting coach, and I have been doing it since then.


You've been competing since 2018, and in a short time, you managed to secure a spot on the medal podium at the World Championships. What do you attribute this to?

I believe the biggest thing that got me there was consistency. I was not an athletic kid growing up, so I initially had no idea I would be one of the best athletes at a sport but I like to say that “you never know until you try”. I just do the work and give my best effort.


What achievement in your career so far do you value the most?

I would say the friends and people I’ve met are the most valuable part of my powerlifting career. Yes, the records and medals are nice but the sport has given me the opportunity to meet many amazing people.


Your strongest discipline is deadlift. How do you train for it? Do you have any tips for improving in this discipline?

I currently deadlift twice a week, and I don’t think I do anything “special” for it. People are different, and there’s no single trick that would be useful to everyone. It’s important to find what works for each individual and keep doing that. Having a good coach is one very useful way of finding a good individual plan.


How much did you lift on your first deadlift training?

I can’t remember.


Could you show us your training plan?

Unfortunately, I can’t show my entire training plan because that is confidential between me and my coach. However, I train 6x/week (2x squat, 4x bench press, 2x deadlift).


What would you like to achieve in powerlifting?

I would like to be a multiple-time world champion and be a positive influence on the sport.


Do you pay a lot of attention to your diet and supplements?

Yes. I track my macros most of the time and use a few supplements (creatine, pre-workout, omega 3, ZMA).


How much are you planning to lift at the European Championships?

As much as I need to win.


In your opinion, how important is warming up before a workout?

Well, it depends. Personally, I spend about 10-15 minutes warming up, and that time is important to me.


You go for the win on every attempt at the competitions, right up to the last deadlift. Will it work out for you this year?

I always want it to work out, but I don’t know the future, so stay tuned!


158 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page