top of page
Vyhledat

Carolla Garra na Světových hrách chci závodit RAW i EQ

Carolla je zajímavá italská závodnice, které se povedlo vyhrát jak Světové hry v roce 2022, tak letošní Mistrovství světa RAW. To, jak trénuje, a co si v dosavadní kariéře nejvíce cení, se dozvíte v připraveném rozhovoru.
Co tě k powerliftingu přivedlo?


S powerliftingem jsem začala v roce 2015, poté, co jsem několik let trénovala pouze bench press. Zpočátku jsem chodila do místní posilovny s bratrem, poté, co jsem přestala dělat sportovní gymnastiku. Později jsem se k němu dostala díky svému současnému příteli, který už v téže posilovně powerlifting dělal. Zjistila jsem, že jsem v PL velmi dobrá, čím dál víc mě to chytlo a dnes je to i moje práce.


RAW powerlifting je v poslední době velký trend. Plánuješ ještě někdy startovat v divizi equipped?


Plán je závodit znovu v EQUIPPED divizi na mistrovství světa v roce 2024.

Jakého výsledku si ve své dosavadní kariéře ceníš nejvíce?


Určitě nejdůležitějšími výsledky jsou první místo na Světových hrách v roce 2022 a první místo na Mistrovství světa v klasickém powerliftingu letos. Nejzajímavější mistrovství světa pro mě však bylo to v roce 2021, které jsem vyhrála pouhé 2 měsíce po vážném zranění hamstringu.


Tvoje dominantní disciplína je bez pochyby benčpres. Mohla by jsi nám popsat, jakým stylem benčpres trénuješ a jaký je tvůj nejoblíbenější doplňkový cvik k této disciplíně?


Benčpres trénuju 5/6krát týdně. Dva tréninky jsou těžké, jeden z nich se zaměřuje na objem a druhý na intenzitu (top set na 1/3 opakování + back off). Jeden trénink je velmi lehký, používám ho jako aktivní regeneraci. Jeden je technický, s využitím variace bench pressu kolem 70/80 %. A poslední je se střední váhou, abych přidala nějaký objem s nízkým dopadem. Nedělám mnoho doplňkových cviků, protože jsem nikdy necítila, že by mi byly užitečné, ale pokud bych si měl vybrat, tak určitě mám ráda cviky na záda.

Dříve jsi na mrtvý tah používala techniku sumo, v posledním roce zase klasiku. Příjde ti klasika lepší?


Po dvou zraněních hamstringu jsem přešla na konvenční mrtvý tah. Místo, kde jsem měla svalové zranění, je při sumo mrtvém tahu nejvíce namáháno, takže dávám přednost konvenčnímu mrtvému tahu, ale myslím si, že pro mě je lepší sumo (:


V poslední době se mluví o tom, že powerlifting ve vybavení umírá. Má podle tebe powerlifting equipped v IPF budoucnost?


Myslím si, že dokud bude EQUIPPED powerlifting součástí Světových her, bude tu stále. Pokud by byl ze Světových her vyřazen, pravděpodobně by se nadále praktikoval v místech, kde má tato disciplína větší historii a kulturu, jako například ve východní Evropě.


Jak vypadají tvé tréninky když se připravuješ na soutěž equipped? Je to velmi odlišné oproti přípravě na RAW soutěž?


Příprava na EQUIPPED závody je během prvních 4/6 týdnů velmi podobná přípravě na klasické závody, kdy dělám pouze klasický powerlifting. Poté, v dalších 6/8 týdnech, začínám používat vybavení. Squat a deadlift dresy používám asi jednou za dva týdny, na začátku ten největší a pak soutěžní dres celkem 2 nebo 3krát. Totéž platí pro bench triko, ale to používám každý týden. Ostatní tréninky v týdnu mají během EQUIPPED přípravy menší celkový objem než během klasické přípravy.

Na světových hrách 2025 se předvede jak divize RAW, tak i EQUIPPED. Plánuješ se kvalifikovat a startovat v obouch soutěžích?


Budu se snažit kvalifikovat do obou divizí, ale prioritu dám klasice. Nevím, jak bude vypadat harmonogram, pokud nebude možné soutěžit v obou, budu soutěžit pouze v RAW.


Mohla bys nám prozradit, jaké jsou tvé nejvyšší výkony RAW a EQUIPPED a dosažené úspěchy?


Moje nejlepší výsledky jsou 207,5 kg/143,5 kg/207,5 kg v klasickém powerliftingu a 260 kg/175 kg/230 kg ve vybaveném powerliftingu. Vyhrála jsem mistrovství světa v open powerliftingu jednou (2021), mistrovství světa v klasickém powerliftingu dvakrát (2019-2023), střední váhovou kategorii na Světových hrách 2022, evropské juniorské mistrovství v klasickém powerliftingu dvakrát (2016-2017) a dvakrát jsem získala stříbrnou medaili na mistrovství světa ve vybaveném powerliftingu (2018-2019).


 

Anglická verze

 

What brought you into powerlifting?

I started Powerlifting in 2015, after doing a few years of training only on the bench. I initially went to the local gym with my brother after I stopped doing artistic gymnastics. Later, thanks to my current boyfriend who already did Powerlifting in the same gym, I approached it. I found out I was very good at PL, I became more and more passionate and currently it is also my job.

RAW powerlifting is a big trend lately. Do you plan to compete in the equipped division again someday?

The plan is to compete again in equipped division at the World Championship in 2024.

What is the result you value the most in your career so far?

Surely the most important results are the first place at the World Games in 2022 and the first place at the World Classic this year.However, the most exciting world championship for me was the one in 2021, which I won after just 2 months from a bad hamstring injury.

Your dominant discipline is undoubtedly bench press. Could you describe to us how do you train benchpress and what is your favorite accessory exercise for this discipline?

I bench 5/6 times a week. Two sessions are heavy, one of them is focused on volume and the other on intensity (ramping on 1/3 repetitions + back off). One session is very light, I use it as an active recovery. One is a technical session, with the use of a bench variation around 70/80%. And the last is an average weight session to add some low impact volume. I do not do many accessory exercises because I have never felt them useful to myself, but if I have to choose I certainly like the pulling exercise.

In the past, you used to do sumo deadlift technique, and in the last year you do conventional. Do you think the conventional is better?

I switched to conventional after I got my hamstring injured twice. The point where I had the muscle injury is most stressed with sumo so I prefer to switch to conventional, but I think that for me is better sumo (:

In recent years, there have been talks that equipped powerlifting is dying. Do you think equipped powerlifting in the IPF has a future?

I think that until the equipped powerlifting is part of the World Games it will continue to be alive. Probably if it came out of the World Games, it would continue to be practiced in places where there is more history and culture of this discipline, like in the east europe.

How do your workouts look like when you are preparing for an equipped competition? Is it very different from preparing for a RAW competition?

A preparation for an equipped competition it’s very similar to the classic one during the first 4/6 weeks, where I only do classic. Then, the other 6/8 weeks, I start to put the equipment. I put the squat and deadlift suits like once every two weeks, at the beginning the largest one, then the competition suit for 2 or 3 times in total. Same thing for the bench shirt but I put it all the weeks.The other workouts of the week have less overall volume during the equipped preparation compared to the classic one.

At the 2025 World Games, both RAW and EQUIPPED divisions will be presented. Do you plan to qualify for the World Games in both divisions?

I will try to qualify for both divisions, but I will give priority to classic. I don’t know how will be the schedule, if it will not be possible to compete in both, I will compete only in classic.

Could you tell us about your top RAW and EQUIPPED performances and achievements?

My best results are 207,5kg/ 143,5kg/ 207,5kg classic and 260kg/ 175kg/ 230kg equipped. I won the world open powerlifting championship once (2021), the world classic powerlifting championship 2 times (2019-2023), the middleweight class at the world games 2022, the european junior classic powerlifting championship 2016-2017 and got the silver medal at equipped worlds twice (2018-2019).
59 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page