top of page
Vyhledat

Andorina Bouchoux - juniorská vícemistryně světa 2023

Andorina je francouzská lifterka závodící ve váhové kategorii do 69 kg a letos získala druhé místo v rumunském Kluži. Její dominantou je silný mrtvý tah, kde má zapsáno 217,5 kg! Andoru jsme položili několik otázek týkajících se její dosavadní kariéry a proč je Francie na takovém vzestupu v silovém trojboji.
Ahoj Andorino, mohla byste se nám představit?


Ahoj, můžete mi říkat Ando😉. Jsem osobní trenér od roku 2021. Kulturistiku jsem začala cvičit ve 13 letech, ale od svých 18 let se věnuji pouze silovému trojboji. Mám několik národních titulů a jeden mezinárodní titul.


V posledních letech se silový trojboj ve Francii rozvíjí. Mohla bys nám říct, jak k tomu došlo? Co děláte jinak než jiné země?


Když jsem dělala svůj bpjeps af v Barbell Union ve Francii, můj instruktor mě přivedl k silovému trojboji a poté se stal i mým trenérem😁. Opravdu nevím, co děláme jinak, ale mohu vám říct, že ve Francii máme mnoho posiloven, kde se můžeme věnovat silovému tréninku. Existují tři velké týmy trenérů specializujících se na silový trojboj:


- "the strenght guys" (mezinárodní)

- "team costoc" (na severu)

- "opt" (na jihu)
Začala jsi soutěžit ve silovém trojboji v roce 2020 a rychle jsi udělala velký pokrok. Jak se ti to podařilo?


Myslím si, že to začalo geneticky, mé pětileté zkušenosti s kulturistikou a moje genetika mi pomohla rychle postupovat. Po prvním roce jsem se však zranila, měla jsem dvě ischiatické bolesti, což mě donutilo zpomalit a následně se zlepšit, ale pomalu. Chtěla jsem pokračovat v postupu, který jsem měla zažitý, takže jsem držela dietu a chodila k fyzioterapeutovi.

Můj trenér na mě apeloval, abych byla bezchybná ve svém režimu, tréninku a ve spánku.


Mohla bys nám říct, jak trénuješ? Jak často trénuješ, jak dlouho trvá obvykle tvá tréninková sessions?


Trénuji v komerční posilovně, ale objednala jsem si domácí posilovnu na listopad.

Mám 5 tréninků (po-ne-út-stř-pá).

Můj trénink trvá 2 nebo 3 hodiny.

Dělám 3x týdně dřepy a benchpress a 2x týdně mrtvý tah.Jak se vypořádáváš se stresem a tlakem před důležitými soutěžemi?


Jsem v panice, lol, jeden měsíc před soutěží jsem opravdu nervózní. Ale vím, že v den soutěže si to užiju a snažím se v tom okamžiku užít si to a zapomenout na stres. Když je něco ve hře, bojím se, že by mi někdo mohl sebrat mé místo.


Utrpěla jsi někdy vážná zranění? Pokud ano, jak jsi se s nimi vypořádala a co ti pomohlo se zotavit?


Ano, měla jsem dvě ischiatické bolesti v roce 2021 a nyní mám dva šlachové záněty v pravém rameni a mnoho zánětů v metatarzu (což mi brání ohýbat zápěstí a provádět benchpress tak, jak bych si představovala). Čekám na evropský šampionát, abych mohla provést MRI a získat léčbu nebo cokoliv dalšího. Fyzioterapeut mi bouhžel nikdy nepomohl.


Kromě trenéra, spolupracuješ s výživovým poradcem, psychologem nebo fyzioterapeutem? Pokud ano, proč si myslíš, že je to důležité?


Před rokem jsem spolupracovala s výživovým poradcem, ale nyní si sama sestavuji svou stravu. Už nechodím k fyzioterapeutovi, protože mi to v minulosti spíše zhoršilo zranění. Myslím si, že je to skutečně důležité, ale je těžké najít kompetentního specialistu.


Které tři vlastnosti tě dělají úspěšným / úspěšnou?

  • přísnost

  • disciplína

  • vášeňKdyby se někdo nový v tomto sportu zeptal, jak se může stát tak silným jako ty, co bys jim doporučila?


Doporučila bych jim, aby poslouchali zkušené sportovce, najali si trenéra a poslouchali ho. Nenamáhali se jít příliš rychle, snažili se dělat věci správně. Trpělivost je klíčem. Jezte zdravě, spěte dobře, jsou to malé detaily, které mohou všechno změnit.


Stahuje váhu před soutěžemi? Pokud ano, jaká je tvá strategie (voda, sůl, sacharidy)?


Provádím všechny tři metody 😅. Není to něco, co bych doporučovala, ale někdy nemáme jinou možnost.

Do dubna se snažím udržet svoji zdravou váhu, vážím 69-70 kg po celý rok, a v soutěžích se cítím mnohem lépe a méně nervózně 😊.


Co jíš po vážení před soutěžemi?


Po vážení jím těstoviny, kuře a pesto. Během soutěže piju Powerade, Monster a jím nějaké bonbóny 😁.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.


 

Anglická verze

 

Hello Andorina, could you introduce yourself to us?


Hi, you can call me Ando😉, I've been a personal trainer since 2021. I started bodybuilding when I was 13 years old, but I started with powerlifting at the age of 18.

I have many national titles, and 1 international title.


In recent years, French powerlifting has been on the rise. Could you tell us how this happened? What do you do differently than other countries?


When I did my bpjeps af, in barbell union in France, my tutor made me try powerlifting, and after that he became my coach😁 I don't really know what we do differently, but I can tell you that in France we have many gyms where we can do powerlifting.

Below you can see the 3 big powerlifting specialists


-the strength guys (in international)

-team costco (in the north)

-opt (in the south)


You started competing in powerlifting in 2020 and made significant progress in a short time. How did you manage to do that?


I think its genetic, my 5 years of bodybuilding and my genetic, help me to progress quickly,

After my 1st year, I was hurt (sciatica), and my coach made me slow down…I wanted to progress, so I followed a diet and went to a physiotherapist.

My coach told me to be faultless in my routine, in my training and in my sleep.


Could you tell us how you train? How often do you train, how long is usually your training season, how many times do you have squat, bench, deadlift?


I train in a commercial gym, but I plan to set up a home gym for November.

I have 5 training sessions (mon-tues-wed-thur-fri) per week and they usually last around 2-3 hours. I have 3 squat and bench sessions, and 2 deadlift sessions.


How do you deal with stress and pressure before important competitions?


I’m panicking lol, 1 month before I really stress about it but on comp day I just try to take my time and enjoy the moment. When I see that I might be pushed by my opponents I’m afraid of losing my place at the platform.


Have you ever experienced any serious injuries? If so, how did you cope with them and what helped you to recover?


Yes (2 sciatica) in 2021 and now I have tendonitis in my right shoulder, and many inflammation at metatarsus (it is impossible to bend my wrist and do bench press properly). I’m waiting for Euros, after that I will do irm and treatment or anything helpful. Physiotherapist never helped me.

Besides your coach, are you working with a nutritionist, a psychologist, or a physiotherapist? If so, why do you think it's important?


I worked with a nutritionist 1 year ago, now I do my diet alone. I don’t go to any physiotherapists anymore, I felt like my injuries were only more painful after I went to see them.

AI think it's really important but also really difficult to find a competent person that will help you recover and won’t tell you to stop doing sports.

What traits make you successful? Choose three.

  • rigor,

  • discipline,

  • passion


If someone is new to the sport and asked you how they can become as strong as you are, what would you recommend to them?


I recommend them to listen to good athletes, to take coaches seriously and listen to her/him. Don't try to go quickly, try to do things well. Patience is the key, eat well, sleep well, it's small details that change everything.


Do you cut weight for competitions? If yes, what is your strategy (water, salt, carbs)?


I do the three above 😅


It's not something that I advise, but sometimes we don't have choice.


Until April, I try to keep my healthy weight, i weight around 69-70kg throughout the year, and in competition I feel better and less stressed 😊


What do you eat after weight in?


I eat pasta, chicken and pesto. During competition i drink powerhead, monster, and i eat some candy 😁


Thank you for the interview, and we wish you much success.

64 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page