Propozice na 18. mistrovství Čech

16.01.2010 17:07

 

 Klub silového trojboje Sporting APIS

 

PROPOZICE

 

18. mistrovství Čech  v silovém trojboji mužů a žen

 

Praha 6. 3. 2010

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel:                  klub silového trojboje Sporting APIS  z pověření VV ČSST

Datum konání:           Sobota 6. 3. 2010      

Místo konání:            Tělocvična ZŠ gen. Peřiny, Socháňova 1139, 163 00, Praha 6 - Řepy     

Přihlášky:                   zaslat nejpozději do 1. 2. 2010 na adresu: Sporting APIS, Žalanského 52a/1674, Praha 17 – Řepy,163 00, tel: 606 489 477, 235 311 230, e-mail: info@sporting-apis.cz , 

Informace:                   Michal Pulc tel: 723 081 937, e-mail: michalpulc@sporting-apis.cz                                                                                                                            

Ubytování:                 Ubytování nezajišťujeme

Úhrada  nákladů:       Soutěžící startují na náklady vysílající organizace.

                                   Rozhodčím budou náhrady hrazeny podle soutěžního řádu a směrnice ČSST.

                                     Pokud závodník z jakéhokoli důvodu nepředloží při prezentaci závodnickou licenci, bude připuštěn k soutěži pouze po složení kauce 1 000,0 Kč k rukám delegáta ČSST. Pokud bude zjištěno že je závodník řádně zaregistrován, bude mu kauce vrácena, v opačném případě kauce propadá ČSST a výsledky závodníka dosažené na soutěži budou anulovány.

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Předpis:                      Soutěží se podle Pravidel silového trojboje platných od 1.1.2007 a Soutěžního řádu vč. dodatků.

Startují:                      závodníci nominovaní  STK ČSST.

Podmínka účasti:        Včas a řádně poslaná přihláška.  Závodník, který nepošle přihlášku pořadateli, zaplatí pokutu 500,0 Kč.

                                    Doklad o řádně zaplaceném ročním oddílovém poplatku

Námitky a odvolání:    Podávají se delegátovi ČSST s vkladem 100,- Kč.

 

Sbor činovníků:

Ředitel soutěže:          Michal Pulc

Hlasatel:                     Vladimír Tejrovský

Zdravotník:                Mariana Aubrechtová

Zapisovatelé a nakladači: Členové oddílu silového trojboje Sporting APIS Praha

Odvolací komise:       Delegát svazu.

Sbor rozhodčích.

Hlavní rozhodčí:         Hase Pavel                 - 1. tř.

Postranní:                   Veselý Ivan                - 1. tř.

                                                Šťastný Adam             - 2. tř.

Delegát ČSST:                       Tejrovský Vladimír     - I. IPF

Časový pořad soutěže:

                                    08.00 – 09.30             prezentace a vážení

                                             09.30 – 10.00 rozdělení do skupin

                                  10.00 – 16.00            soutěž

                                               16.00 -  16.30             vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Tituly a ceny:              Závodníci na prvních třech místech) obdrží medaile, diplomy a věcné  ceny.

Různé:                        Každý vylosovaný závodník je povinen podrobit se dopingové kontrole.

Schvalovací doložka:

Propozice schválil: Vladimír Tejrovský, předseda STK VV ČSST v Pacově dne 17. 12. 2009.

 

V Praze 15. 12. 2009                                                                       Michal Pulc v.r.

                                                                                                        ředitel soutěže